Η επιχείρηση σου στο find.youropia.gr
Δωρεάν καταχώρηση
0.00€ / έτος

Καταχώρησε την επιχείρηση σου στο find.youropia.gr εντελώς δωρεάν προβάλοντας τα εξής:

Χαρακτηριστικά
 • Δωρεάν καταχώρηση
 • Λογότυπο επιχείρησης
 • Προβολή στον χάρτη
 • Βασικά στοιχεία επικοινωνίας
  (διεύθυνση, τηλέφωνο, email)
Επιλογή
Premium καταχώρηση
19.99€ / έτος

Απέκτησε πλεονεκτήματα!

Επιπλέον χαρακτηριστικά
 • Φωτογραφίες επιχείρησης
 • Περιγραφή προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Ώρες λειτουργίας
 • Επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας
Πλεονεκτήματα προβολής και αναζήτησης
 • Προβολή σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά με την Δωρεάν καταχώρηση*
 • Προβολή με ξεχωριστή απόχρωση*
*αφορά τα αποτελέσματα αναζητήσεων
Επιλογή
Silver καταχώρηση
49.99€ / έτος

Ακόμη πιο ψηλά!

Επιπλέον χαρακτηριστικά
 • Κοινωνικά δίκτυα
  (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Προβολή της ιστοσελίδας σας
 • Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης
 • Προσθήκη video μέσω youtube
Πλεονεκτήματα προβολής και αναζήτησης
 • Προβολή σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά με την Premium καταχώρηση*
 • Προβολή λογότυπου στα αποτελέσματα αναζητήσεων
 • Προβολή με ξεχωριστή απόχρωση*
*αφορά τα αποτελέσματα αναζητήσεων
Επιλογή
Gold καταχώρηση
99.99€ / έτος

Ένα βήμα πριν την κορυφή!

Επιπλέον χαρακτηριστικά
 • Προσθήκη τιμοκαταλόγου επιχείρησης
 • Προσθήκη προσφορών της επιχείρησής σας και διαφήμισή τους
Πλεονεκτήματα προβολής και αναζήτησης
 • Προβολή στις πρώτες θέσεις κατηγοριών*
 • Προβολή σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά με την Silver καταχώρηση*
 • Προβολή με ξεχωριστή απόχρωση*
 • Προβολή λογότυπου στα αποτελέσματα αναζητήσεων
*αφορά τα αποτελέσματα αναζητήσεων
Επιλογή
Diamond καταχώρηση
149.99€ / έτος

Το καλύτερο. Για σένα και μόνο.

Χαρακτηριστικά
 • Η Diamond καταχώρηση εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω επιλογών.
Πλεονεκτήματα προβολής και αναζήτησης
 • Αποκλειστική προβολή στη πρώτη θέση κατηγοριών*
 • Προβολή με την εντονότερη απόχρωση*
 • Προβολή σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά με την Gold καταχώρηση*
 • Προβολή λογότυπου στα αποτελέσματα αναζητήσεων
*αφορούν τα αποτελέσματα αναζήτησης
Επιλογή